Μεταλλικός σελιδοδείκτης αρχαίος δράκος

13.00

Μεταλλικός σελιδοδείκτης με μεταλλικό στοιχείο χαυλιόδοντας
Μήκος: 12cm ± 0.50cm

Χρώμα Σελιδοδείκτη

Μήκος Σελιδοδείκτη